Naslovnica

UPS

Baterije

Ostala bezprekidna napajanja

Solarno - pretvarači

Agregati

Kompenzacije

Static Transfer Switch

Ostalo

Servis

Ups u primjeni

Download

Kontakt

Linkovi

Termovizija
   

Servis

PRODAJA I INSTALIRANJE NOVIH SUSTAVA NAPAJANJA
SERVISIRANJE I POPRAVAK SVIH TIPOVA POSTOJEĆIH SUSTAVA NAPAJANJA
TEHNIČKA PODRŠKA
IZRADA POPRATNE DOKUMENTACIJE

Teško je danas naići na iole ozbiljniju tvrtku koja na popisu svog inventara nema barem jedan uređaj za besprekidno napajanje koje kraće nazivamo i UPS (Uninterruptible Power Supply). Ako se prije desetak godina moglo reći da su ovakvi uređaji povlastica većih tvrtki, banaka, industrijskih postrojenja, danas možemo ustvrditi da su oni dostupni svakom pojedincu. Dok su to nekad uglavnom bila velika postrojenja koja su zahtjevala poseban prostor i davala velike snage, danas UPS-ove nalazimo u velikom rasponu snaga od 300VA pa do 300kVA. UPS-ovi malih snaga uglavnom se koriste za napajanje malih potrošača kao što je osobno računalo, a zbog svoje važnosti i popularne cijene postali su nezaobilazan dio informatičke opreme (90% UPS-ova koristi se upravo u navedene svrhe). Mnogi misle da su samom kupnjom UPS-a riješili probleme koje njihovim potrošačima stvaraju povremeni ispadi, nestabilnosti i kolebanja mrežnog napajanja. To je samo djelomično točno jer ovi uređaji zahtjevaju i određenu pažnju da bi adekvatno obavljali svoju primarnu funkciju, a to je besprekidnost napajanja. Kada govorimo o pažnji, mislimo prvenstveno na održavanje, servis, te uvjete u kojima uređaj radi.

 

Na početak


PRODAJA I INSTALIRANJE NOVIH SUSTAVA NAPAJANJA

Sustavi za besprekidno napajanje, navedeni u našem cjeniku, samo su dio ponude najčešće traženih uređaja. Za sve ostale snage i autonomije, koje se kreću u rasponu 500VA do 400kVA, dobiti ćete sve potrebite informacije na Vaš upit. Proporcionalno snazi, uređajima većih snaga raste i cijena. Naravno, tu postoji još mnoštvo faktora koji određuju cijenu kao što su: kvaliteta proizvoda, njegove karakteristike, mogućnosti itd. Prema Vašoj želji ispitati ćemo karakteristike Vašeg potrošača, te adekvatno instalirati novi uređaj, bilo da je kupljen kod nas ili nije.

 

Na početak


SERVISIRANJE I POPRAVAK SVIH TIPOVA POSTOJEĆIH SUSTAVA NAPAJANJA

Da bi već u samom početku izbacili mogućnost neispravnosti, odnosno pojavu greške, u "Elektronici-MP" se svaki UPS prije prodaje testira, čime je stvoren osnovni preduvjet za ispravan rad uređaja. Daljnje uvjete bi trebao osigurati kupac, odnosno vlasnik UPS-a. Kod uređaja malih snaga do 1000VA održavanje i servisiranje gotovo da i nije potrebno, ali su ključni faktor dugovječnosti i pouzdanosti - uvjeti u kojima on radi. Većina današnjih UPS-ova potpuno je automatizirana, a njihovu upravljačku logiku "nadzire" i poseban mikroprocesorski sklop koji prati i registrira sve.
Komunikacija sa UPS-om omogućena je preko serijskog ili USB porta (obično se radi o RS232 portu). Uz UPS-ove se isporučuju i softverski paketi - tzv. "UPS managementi" koji nam omogućuju potpunu kontrolu svih parametara UPS-a, a ujedno omogućuju i povremenu kontrolu ispravnosti njegovih sastavnih dijelova.

Garancija naše kvalitete je povjerenje mnogih velikih Hrvatskih firmi koje nam već dugi niz godina povjeravaju održavanje svojih sustava napajanja. Ovu činjenicu možemo zahvaliti dugogodišnjem iskustvu u ovom području tehnike, velikom broju rezervnih dijelova na našem skladištu, te svoj potrebitoj ispitnoj i mjernoj opremi.Za sve sustave bilo da su kupljeni kod nas ili nisu omogućiti ćemo Vam kvalitetan servis i održavanje, te brz i pravovremen popravak sa mogućnošću ugradnje zamjenskog UPS-a, te ugradnje By-passa na vaš zahtjev.

1. Servisni pregled UPS-a

0


2. Otklanjanje kvarova
Otklanjanje kvarova obuhvaća slijedeće radove:
-indiciranje kvara
-analiza uzroka kvara
-otklanjanje kvara - zamjena oštećenih dijelova
-provjera ispravnosti rada opreme nakon otklanjanja kvara


3. Zamjenski UPS za vrijeme popravka
Ako se UPS ne može popraviti u roku 24 sata za vrijeme trajanja popravka montirati će se zamjenski - privremeni UPS do snage 30 kVA bez naknade. Izvodimo besprekidno prebacivanje ERC-a sa UPS-a na mrežu ili sa mreže na UPS u slučaju:

-izvođenja adaptacijskih radova
-Vašeg osobnog zahtjeva
-servisa na UPS-u
-zamjene baterija
-premještanja uređaja
-postavljanja novih ili zamjene dotrajalih kablova

Rok pristupanja otklanjanju kvara je od 4-24 sata ovisno o dogovoru


4. Zamjena baterija
Radovi obuhvaćaju zamjenu baterija, adekvatno zbrinjavanje starih baterija, kapacitivne probe te pravovremeno izvještavanje o mogućim problemima s baterijom.

 

Na početak


TEHNIČKA PODRŠKA

Sva pitanja tehničke prirode riješiti ćemo i iznaći najbolje rješenje problema Vašeg napajanja, bilo da se radi o ispravljačima, izmjenjivačima, baterijama ili UPS-ovima, te Vam ponuditi sve potrebne savjete.

 

Na početak


IZRADA POPRATNE DOKUMENTACIJE

Za sve izvršene radove, prema Vašem zahtjevu izraditi ćemo odgovarajuću tehničku dokumentaciju ili ćemo prema potrebi izvršiti izmjene na postojećoj dokumentaciji.

 

Na početak


 
Copyright 2011 | Sva prava pridržana | Elektronika-MP d.o.o.